Besuchen Sie unseren Werbepartner
Anzeige
User name:  Password:   Registration! Forgetting password?
 Statistik  Netiquette  Disclaimer  Impressum
 
 
Home
 
Magazin
Podcast
Meisterschaft
1. Konkurse
Auktion
One Loft Races
Kids Corner
Preislisten
International
Taubengesundheit
Wetter
Photo Gallery
Forum
Office Tools
Umfragen
Verirrte Tauben
Züchter
Tauben-Shop
 
Partner Sites
Der Internet-Taubenschlag hilft!
Der Internet-Taubenschlag hilft!
 
Home  Meisterschaft  Voorwaarden internationaal internet-kampioenschap oude duiven 2007  In english language  française  In deutscher Sprache  portugese 

Voorwaarden internationaal internet-kampioenschap oude duiven 2007

Het internationale internet-kampioenschap zal de mogelijkheid bieden niet alleen op nationaal niveau maar ook internationaal met andere duivenmelkers te wedijveren. In het bijzonder de gemeenschap via internet zal duivenmelkers uit verschillende landen in contact brengen.

1. Te beoordelen duiven

In het klassement komen alleen oude duiven die met een ring uit het jaar 2006 of vroeger werden geringd.

2. Aantal vluchten

Per week (woensdag tot dinsdag) mag er alleen een vliegdag met een vlucht worden geregistreerd en beoordeeld. Geoorloofd zijn de uitslagen uit verscheidene prijslijsten (bijvoorbeeld reisvereniging, vlieggemeenschap, regionale bond). Uit verscheidene prijslijsten die voor een vliegwedstrijd werden uitgewerkt kan de gunstigste lijst worden uitgekozen. De uitslagen van alle geoorloofde lijsten op een vliegdag kunnen worden geregistreerd. Het evaluatieprogramma kiest automatisch de uitslag uit die gunstiger is.

De 8 beste vluchten worden beoordeeld.

Alle voltooide vluchten die aan de voorwaarden voldoen moeten worden geregistreerd. Ook wanneer ze niet in het klassement zouden komen of de voorlopige einduitslag slechter zouden maken.

3. Minimumeis

De minimumafstand voor een vlucht die in het klassement komt is 100 km (gemiddelde afstand). Het minimumaantal duiven van het vlieg-evenement (prijslijst) is 200 gezette duiven.

4. Aantal te boordelen duiven

In het klassement komen de snelste duiven. Het aantal is afhankelijk van de gezette duiven van een til in de vliegwedstrijd. Het aantal wordt als volgt berekend:

gezette duiven

in het klassement

1-20

3

21-30

4

31-40

5

41-50

6

enz.

 

5. Plaatsing

De til met de gemiddeld laagste coŽfficiŽnt is de internationale internet-kampioen. De coŽfficiŽnt voor een vlucht wordt als volgt berekend:

(behaalde prijs volgens lijst x 100) / gezette duiven volgens lijst
(aantal van de in het klassement komende duiven)

6. Sollicitatie

Elke til moet zich via een speciaal formulier in de internet-duiventil hebben geregistreerd. Elke deelnemende til mag zich alleen maar een keer registreren. Wie zich al tijdens de afgelopen jaren heeft geregistreerd, mag zich niet nog eens registreren en moet de voorhanden aanmelding gebruiken. Een voor de eerste keer gebeurende nieuwe registratie is te allen tijde mogelijk. Als er problemen zijn richt u zich tot de organisator van het internet-kampioenschap.

Vluchten die 10 dagen voor de aanmelding werden georganiseerd worden niet geteld.

Elke duivenmelker of tenminste een lid van de tilgemeenschap of een direct gezinslid moet een eigen e-mail-adres bezitten. Een deelneming zonder internetaansluiting is niet mogelijk.

Opdat het internet-kampioenschap zijn naam tot eer strekt zullen de uitslagen en plaatsingen in de internet-duiventil gevolgd kunnen worden.

Elke duivenmelker is verplicht wekelijks tot uiterlijk 10 dagen na de vlucht de beoordeelde duiven via een online-formulier aan te geven. Alleen op die manier kan er een relatief actuele ranglijst worden gepubliceerd. Als er problemen met het onlinesysteem zijn wordt er individueel door de organisator beslist.

7. Controle van de stukken

Na de beŽindiging van het vliegseizoen moeten de uitslagen van de geplaatste duivenmelkers door een gerechtigde persoon worden gecontroleerd en bevestigd. In Duitsland is dat het bestuur van de reisvereniging. Indien de duivenmelker zelf de gerechtigde persoon is moet zijn plaatsvervanger dat op zich nemen. Het bevestigingsformulier wordt door het onlinesysteem tot het printen aangeboden en moet tot uiterlijk 30-09-2007 bij de organisator bevestigd klaarliggen. Indien de naam van de deelnemer uit het e-mail-adres niet blijkt moet er een bewijs van de internettoegangsprovider worden geleverd.

8. Organisatorische regelingen

Valse opgaven met voorbedachten rade bij de registratie of bij het registreren van de uitslagen zijn onsportief en leiden tot diskwalificatie.

Het belangrijkste bij een internet-kampioenschap is de communicatie per e-mail. Elke deelnemer is verplicht zijn berichten via het bij de registratie opgegeven e-mail-adres regelmatig op te vragen.

Indien een e-mail-adres niet meer geldig is, is een communicatie met de deelnemer niet mogelijk. De deelnemer wordt tijdelijk geschorst totdat hij met de organisator contact heeft opgenomen.

De organisator controleert bij wijze van steekproef de uitslagen en vraagt eventueel de deelnemer per e-mail. Als er binnen korte tijd niet wordt geantwoord wordt er ervan uitgegaan dat de deelnemer zijn e-mail-adres niet opvraagt. Om zijn aandacht op te wekken wordt de deelnemer tijdelijk geschorst totdat hij met de organisator contact heeft opgenomen.

Het contact-e-mail-adres is schlagbetreuer@internet-taubenschlag.de. (=tilverzorger internet-duiventil).

9. Aansprakelijkheid

De organisator neemt geen garantie voor de juistheid van de geleverde en verrekende gegevens op zich. Evenzo stelt hij zich niet aansprakelijk voor schade of later optredende schade die direct of indirect door onjuist geleverde en verrekende gegevens is ontstaan. Er bestaat geen aanspraak op de beschikbaarheid van het onlinesysteem. De organisator behoudt voor zichzelf het recht voor indien noodzakelijk afloop en voorwaarden aan te passen.


[Home]  [Magazin]  [Podcast]  [Meisterschaft]  [1. Konkurse]  [Auktion]  [One Loft Races]  [Kids Corner]  [Preislisten]  [International]  [Taubengesundheit]  [Wetter]  [Photo Gallery]  [Forum]  [Office Tools]  [Umfragen]  [Verirrte Tauben]  [Züchter]  [Tauben-Shop]  [Brieftaubenzüchter helfen]  [Bannerwerbung]  [Adressen-CD]  [Newsletter]  [Statistik]  [Netiquette]  [Disclaimer]  [Impressum